Երևան քաղաքում իրացվող սննդամթերքում ծանր մետաղների ռիսկի գնահատում

Նախագծի ղեկավար՝ Դավիթ Պիպոյան

Ֆինանսավորումը` ՀՀ ԿԳՄՍ Գիտության կոմիտե

Ծածկագիր՝ 18T-4A303

Տևողություն՝ 2018-2020 թթ

 

Ծրագիրը նպատակ է ծանր մետաղների սննդակարգային ներգործության գնահատումը՝ ընդհանուր սննդակարգի ուսումնասիրության (TDS) մոտեցմամբ:

Խնդիրներից է ծանր մետաղների (Pb, Cd, As, Hg, Mo, Cu, Fe) պարունակությունների գնահատումը՝ թիրախավոելով Երևան քաղաքում լայն սպառվող հիմնական սննդամթերքին՝ բացահայտելու ծանր մետաղների ներգործության հիմնական աղբյուրները:

 

Ակնկալվող արդյունքը.

 

Ծանր մետաղների ներգործության հիմնական աղբյուրների բացահայտում և շարունակական մոնիտորինգ պահանջող ոլորտների ընդգծում: Ծրագրի արդյունքները կարող են զգալի ներդրում ունենալ ազգային մակարդակով ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների և ծանր մետաղների ներգործության հետագա հետազոտությունների համար: