Միկրո-որակավորում Հայաստանում և Վրաստանում բարձրագույն կրթության համակարգերի համար․ Հարավկովկասյան փարոս-նախագիծ

ԵՄ Էրազմուս+ MICRO-GEAR նախագիծ

«Միկրո-որակավորում  Հայաստանում և Վրաստանում բարձրագույն կրթության համակարգերի համար․ Հարավկովկասյան փարոս-նախագիծ»

 

Նախագծի աշխատանքային խմբի համակարգող՝ Լիլիթ Սահակյան 

Ֆինանսավորումը` ԵՄ Էրազմուս+

Տևողութունը՝ 2024-2026

 

Micro-GEAR  նախագիծը աջակցում է Հարավային Կովկասի, մասնավորապես Վրաստանի և Հայաստանի, բարձրագույն կրթական սեկտորում կառուցվածքային փոփոխությունները` նպատակ ունենալով միկրո-որակավորումների ներմուծումը և լայն տարածումը՝ որպես բարձրագույն կրթության համապատասխանության, որակի և ճկունության բարելավման գործիք:

 

Նախագծի կոնսորցիում՝

16  կազմակերպություն՝ Իտալիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Հայաստան, Վրաստան

 • Վրաստանի տեխնիկական համալսարան նախագծի ղեկավար
 • Վրաստանի համալսարան
 • Վրաստանի Կրթության, գիտության ու երիտասարդության նախարարություն
 • Վրաստանի Կրթության որակի բարձրացման ազգային կենտրոն
 • Վրաստանի գիտակրթական ցանցային ասոցիացիա
 • Սարալենդի համալսարան
 • Մադրիդի Կառլոս III-ի համալսարան
 • Հռոմի եվրոպական համալսարան
 • Ակադեմիական համարժեքության շարժունակության տեղեկատվական կենտրոն
 • «Giraf Pm Services Gmbh» ընկերություն
 • Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
 • ՀՀ ԿԳՄՍՆ
 • Երևանի պետական համալսարան
 • Եվրասիական միջազգային համալսարան
 • Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտորն
 • Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական կենտրոն

 

Հղումներ՝