Էկոլոգաերկրաքիմիական հետազոտությունները որպես որոշումների ընդունման հենք (Ալավերդի քաղաքի օրինակով)

Նախագծի ղեկավար՝ Արմեն Սաղաթելյան

Ֆինանսավորումը` ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե

Ծածկագիր՝ 18T-1E145

Տևողություն՝ 2021-2024

 

Նախագծի նպատակն է իրականացնել Ալավերդի քաղաքի տարածքի էկոլոգիական իրավիճակի համալիր հետազոտում` էկոլոգաերկրաքիմիական իրավիճակից մինչև էկոլոգիական և բնակչության առողջական ռիսկերի գնահատում՝ որպես որոշումների կայացման և աղտոտման խնդիրների բնահեն լուծումների ուղեցույց: Նպատակին հասնելու համար դրվել են հետևյալ խնդիրները.

 

  1. հողերում ծանր մետաղների բաշխման առանձնահատկությունների բացահայտում,
  2. հողերում ծանր մետաղների պարունակությունների երկրաքիմիական, սանիտարահիգիենիկ, էկոլոգիական և առողջական ռիսկերի գնահատում,
  3. մթնոլորտային փոշում ծանր մետաղների  բաշխման առանձնահատկությունների բացահայտում,
  4. փողոցային/ճանապարհային փոշում ծանր մետաղների պարունակությունների երկրաքիմիական, սանիտարահիգիենիկ, էկոլոգիական և առողջական ռիսկերի գնահատում,
  5. ջուր-հատակային նստվածքներում ծանր մետաղների պարունակությունների երկրաքիմիական, սանիտարահիգիենիկ, էկոլոգիական ռիսկերի գնահատում,
  6. բոլոր ուսումնասիրվող սուբստրատներում  հայտնաբերված ծանր մետաղների ծագման աղբյուրների  (բնական/անթրոպոգեն) բացահայտում, պարագեն ասոցիացիների և կլաստերների առանձնացում,
  7. հայտնաբերված ռիսկային աղտոտիչների անտագոնիկ և սիներգիկ հատկությունների վեր հանում և ամբողջական ռիսկի գնահատում:

 

Նախագծում կիրառվելու են էկոլոգիական և առողջական ռիսկի գնահատման ինովացիոն, միջազգայնորեն ընդունված մեթոդներ: Նախագծի արդյունքում ստեղծվելու է Ալավերդի քաղաքի էկոլոգաերկրաքիմիական էլեկտրոնային ատլասը, որը տրամադրվելու է Ալավերդիի քաղաքապետարանին` որպես որոշումների կայացման և աղտոտման խնդիրների բնահեն լուծումների ուղեցույց: