Երկրաէկոլոգիական հետազոտություններում երկրատարածական տվյալների մշակման գործում մեքենայական ուսուցման կիրառման կարողությունների հզորացում

ML4GEO նախագիծ (2020-2023) (Ծածկագիր: 20TTCG-1E009) «Երկրաէկոլոգիական հետազոտություններում երկրատարածական տվյալների մշակման գործում մեքենայական ուսուցման կիրառման կարողությունների հզորացում» թեմայով նախագիծ։

Նախագծի ղեկավար՝ Շ․ Ասմարյան

Միջազգային համագործակցություն՝ Պրոֆ․ Ֆաբիո Դելլաքվա, Պավիայի Համալսարան, Իտալիա

Ֆինանսավորումը` «Գիտական խմբերի կամ լաբորատորիաների ամրապնդմանն աջակցության գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ-2020», ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն կրթության և Գիտության կոմիտե

 

Նախագիծը միտված է հզորացնել ՀՀ ԳԱԱ Էկոկենտրոնի կարողությունները՝ գեոէկոլոգիական հետազոտություններում երկրի զննման երկրատարածական տվյալների մշակման գործում մեքենայական ուսուցման (ՄՈւ) կիրառման ուղղությամբ: Այդ նպատակով առաջադրված խնդիրներն են`

  1. մշակել Երկրի զննման տվյալների (երկրատարածական տեղեկատվության) մշակման տեխնոլոգիաների կատարելագործման ուղղությամբ Էկոկենտրոնի զարգացման ռազմավարական ծրագիր:
  2. Իրականացնել քաղաքային տարածքներում մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանի տարածաժամանակային փոփոխությունների գնահատման նպատակով հեռազննման տվյալների վերծանման ՄՈւ մոդելների մշակման պիլոտային գիտահետազոտական ծրագիր:
  3. Ստեղծել ԱՏՀ և հեռազննման բաժնի երիտասարդ գիտնականների հմտությունների կատարելագործման և համագործակցության ամրապնդման համար բարենպաստ միջավայր:

Արդյունքում ակնկալվում է

  • Ստանալ էկոլոգիական հետազոտություններում ՄՈւ կիրառման ուղղությամբ գիտահետազոտական նորարարական ռազմավարական հնգամյա ծրագիր: 
  • Ստանալ արբանյակային նկարների միջոցով քաղաքային տարածքներում մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանի մոդելավորման ՄՈւ ալգորիթմներ և հայաստանյան Ազգային տվյալների կուբ միջավայրում՝ հեռազննման տվյալների վերծանման նոր գործիքակազմ: 
  • Ձևավորել ՄՈւ ուղղությամբ տեխնոլոգիական և համագործակցության զարգացման հմտություններով օժտված երիտասարդ միջառարկայական խումբ: