Սևանի հետազոտությունը արբանյակից

08.07.2024

Հուլիսի 12-ին, ժամը 12:00  տեղի կունենա ԱՏՀ և հեռազննման բաժնի ասպիրանտ,  գիտաշխատող Ազատուհի
Հովսեփյանի «Սևանա լճի  ափագծերի 1927-2022թթ. փոփոխության գնահատումը արբանյակային
հեռազննմամբ» վերնագրով սեմինարը:
 Մուտքն ազատ է:
 Վայրը՝ Էկոկենտրոնի դահլիճ