ԱՏՀ և հեռազննման բաժին

Ստորաբաժանման անվանունը՝ Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (ԱՏՀ) և հեռազննման բաժին

 

Ղեկավար՝ Շուշանիկ Ասմարյան

 

 • Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ) և տարածական տեղեկատվական ենթակառուցվածքներ (ՏՏԵ)․ տարածական տեղեկատվության մշակում, արտապատկերում (քարտեզագրում), պահպանման և փոխանակման գործիքակազմի մշակում, երկրատարածական վերլուծություն․ 
 • Օդատիեզերական հեռազննում․ արբանյակային և անօդաչու թռչող սարքերով հեռազննում ներքոհիշյալ նպատակներով՝
  • Տարածական պլանավորում և լանդշաֆտների կայունության գնահատում՝ քաղաքացիական, արդյունաբերական և ռեկրեացիոն նպատակներով
  • Մակերևույթային ծածկի դասակարգում՝ ադմինիստրատիվ, պահպանվող և այլ տարածքների սահմաններում հողօգտագործման վիճակի և փոփոխության տրենդի գնահատման նպատակով
  • Գյուղատնտեսական հողատարածքների վիճակի գնահատում և մշտադիտարկում․ այգիների և բնական կերահանդակների արդյունավետություն,  երաշտներ, էրոզիա, ճահճացում և այլն   
  • Քաղաքային ջերմային կղզիների և ջերմային հարմարավետության գնահատում և մշտադիտարկում
  • Ջրային մարմինների (լճեր, ջրամբարներ) վիճակի գնահատում և մշտադիտարկում
  • Քաղաքային աղբավայրերի վիճակի գնահատում և մշտադիտարկում
 • Մոտակա տեսանելի և ինֆրակարմիր սպեկտրոմետրիա՝ բնական (բույսեր, ջուր, հողային միներալներ և այլ) և մարդածին նյութերի սպեկտրալ հայտանիշների որոշում

 

Մասնագիտական սարք-սարքավորումների ցանկ

 

 • Անօդաչու թռչող սարքեր՝
  • DJI MATRICE 200 V2 ուղղաթիռատիպ, որին կցվում է Zenmuse XT S ջերմային տեսախցիկ, նախատեսված է հետազոտվող տարածքի ջերմային պատկերների ստացման համար։
  • eBee Ag ինքնաթիռատիպ անօդաչու` Parrot Sequoia բազմասպեկրալ տեսախցիկով, նախատեսված է մշակաբույսերի հետազոտման, բերքատվության գնահատման և բուսականության մոնիթորիգի համար։
  • DJI Mavic 2 pro ուղղաթիռատիպ, նախատեսված է տեսանելի տիրույթում ուսումնասիրվող տարածքի պատկերների ստացման համար:
 • NaturaSpec Շարժական սպեկտրոռադիոմետր, նախատեսված է դաշտային պայմաններում շրջակա միջավայրի բնական և տեխնածին օբյեկտների սպեկտրալ առանձնահատկությունների ուսումնասիրման համար
 • Գեոդեզիական ՀՆԱՀ ընդունիչ (գերճշգրիտ տեղորոշման ընդունիչ), նախատեսված է ճշգրիտ դիրքորոշման և տեղագրական ստուգիչ կետերի հավաքագրման և հենքերի կազմման համար
 • TR-2L ջերմաստիճանը գրանցող սարք, նախատեսված է մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանը գրանցելու և ջերմաստիճանային տվյալների շարունակական շարք ապահովելու համար
 • Garmin Oregon 650 GPS, նախատեսված է տեղանքում կողմնորոշման, կոորդինատների գրանցման և տարածական չափումների համար
 • Երկակի լազերային ինֆրակարմիր ջերմաչափ, նախատեսված է տարբեր օբյեկտների և մակերևույթային ծածկի տարբեր տիպերի ջերմաստիճանի չափման համար
 • Apogee MC-100 քլորոֆիլի կոնցենտրացիայի հաշվիչ սարք, նախատեսված է տերևներում քլորոֆիլի պարունակության չափման համար
 • Գեոսերվեր՝ տարածական տվյալների պահպանման շտեմարան