ԵՄ Էրազմուս+ ծրագրեր

2017 թ.-ից Եվրոպայի լավագույն բուհերի հետ իրականացվում են «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության և կարողությունների զարգացման ծրագրեր՝ ուսանողներին հնարավորություն ընձեռելով անցնելու մասնագիտական պրակտիկա Եվրոպական համալսարաներում, ինչպես նաև կատարել հետազոտություններ ՀՀ-ում եզակի ERLEP միջհամալսարանական կրթական և գիտահետազոտական լաբորատորիայում:

 

Նախագծեր